O psihoterapiji

Psihoterapija je skup postupaka kojima se pruža pomoć ljudima sa psihičkim problemima. Pošto je ljudska ličnost veoma složena pojava, u psihologiji postoji više različitih shvatanja o njoj, a shodno tome i više različitih psihoterapija.

O.L.I. METODA

O.L.I. (skraćenica od Otkrivanje Lične Istine Otklanjanjem Lažnih Informacija) metod je psihoterapijski (savetnički i koučing) pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona („klasična psihoanalitička teorija“), Ego psihologije, psihologije objektnih odnosa i self psihologije.

PSIHOTERAPIJA

Najjednostavnije rečeno, psihoterapija je lečenje razgovorom, reč po reč. Psihoterapija izgleda tako što sedimo jedan naspram drugog i razgovaramo, najčešće oko sat vremena (ležanje na kauču je deo terapijske legende i danas se viđa uglavnom samo na filmu).

SAVETOVANJE

Kada se ljudi nađu u nekim psihološkim dilemama, krizama, kada osećaju da ne mogu sami da reše neke svoje emotivne probleme, ili probleme u nekim njima važnim odnosima, razmišljaju o tome da potraže stručnu pomoć, da se obrate psihologu (ili psihijatru) i “posavetuju se” sa njim.

PSIHOLOŠKA POMOĆ

Pružanje podrške, psihoedukacija, prilagođavanje novim okolnostima, intervencije u krizi i debrifing, rešavanje problema i donošenje odluka, otklanjanje psihičkih tegoba i patnje, razumevanje sebe i drugih, lični rast i razvoj, promena načina života.

Kontakt

+381 64 8675867
Zakazivanje:
Svakim danom od 12 do 22.

Adresa

Pariske komune 63, Novi Beograd