Vrste usluga koje pružam:

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Individualna psihoterapija je dugotrajniji proces od psihološkog savetovanja. Da li će ona trajati svega nekoliko susreta ili godinama, zavisi od više faktora (motivacija klijenta, problematike, postavljenog jednog ili više ciljeva. Uz psihoterapiju osoba ne samo da će ukloniti problem koji ju je mučio, već osoba može sazreti kao ličnost.

PARTNERSKA PSIHOTERAPIJA

Partnerska psihoterapija (namenjena parovima koji sami ne mogu da prevaziđu konflikt, kao i kada primete da se njihov odnos ,,hladi’’. Vrlo često se u vezama partneri slušaju, ali se zapravo ne čuju. Partnerska psihoterapija pomaže da se međusobno čuju.

PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE

Psihološko savetovanje - Za razliku od psihoterapije savetovanje je usmereno na jedan vrlo konkretan problem i prema tome traje kraće.

Kontakt

+381 64 8675867
Zakazivanje:
Svakim danom od 12 do 22.

Adresa

Pariske komune 63, Novi Beograd